Kooperacja

kooperacja

Wykonujemy szeroki zakres obróbki skrawaniem z materiałów własnych lub powierzonych w zakresie: toczenia, wiercenia, frezowania, szlifowania, spawania elementów, prace na prasach do 100 ton...
więcej

Regeneracja części

Regeneracja części do samochodów ciężarowych, autobusów i maszyn budowlanych:
 • Regeneracja sierżantów
 • Regeneracja drążków reakcyjnych
 • Regeneracja drążków poprzecznych
Cechą charakterystyczną każdego użytkowanego urządzenia lub maszyny jest to, iż w trakcie eksploatacji ulegają one złożonym procesom, w którym dominującym zjawiskiem jest tarcie. Konsekwencją tego są ubytki materiału, procesy zmęczeniowe, odkształcenia plastyczne itp.
regeneracja
wynikiem czego są kosztowne naprawy. Koszty te można znacznie zmniejszyć obniżając koszt materiałowy naprawy (odnowy), stosując w miejsce fabrycznie nowych części i podzespołów - zregenerowane części bądź odnowione podzespoły.

Istotą regeneracji części i odnowy zespołów wymiennych jest przywracanie zużytym częściom cech eksploatacyjnych charakterystycznych (właściwych) dla części nowych, stosując odpowiednie dla nich technologie regeneracji, a w przypadku zespołów poprzez zastosowanie w trakcie naprawy części fabrycznie nowych oraz uprzednio zregenerowanych.

Standardowa regeneracja w samochodach ciężarowych i autobusach obejmuje:
 • Mycie zewnętrzne.
 • Demontaż.
 • Mycie części.
 • Weryfikacja części:
  • sprawdzenie czy nie mają wyraźnych śladów uszkodzeń lub zużycia,
  • sprawdzenie wymiarów,
  • sprawdzenie luzów,
  • sprawdzenie gwintów itp.
 • Wymiana wszystkich przegubów bez względu na ich stopień zużycia.
 • Toczenie powierzchni współpracujących z przegubem kulowym
 • Montaż.
 • Trwałe wybicie wcześniej nadanego numeru.
 • Kontrola